De Vereniging voor Muziektheorie, opgericht in februari 1999, heeft drie centrale doelstellingen:

  1. Zij stimuleert het muziektheoretisch onderzoek in de breedste betekenis van het woord, zowel in het Nederlandstalige taalgebied als daarbuiten. Concreet doet zij dit onder meer door de organisatie van jaarlijkse internationale congressen, seminaries en workshops (onder meer de Music Theorist in Residence), door het uitschrijven van een publicatieprijs voor jonge auteurs (Martin J. Lürsenprijs), door het ter beschikking stellen van kleine beurzen voor deelname aan muziektheoretische evenementen, en door structurele samenwerking met het "International Journal of the Dutch-Flemish Society for Music Theory, Music Theory and Analysis (voorheen het Tijdschrift voor Muziektheorie / Dutch Journal of Music Theory). Tevens streeft zij ernaar om de banden met de Noord-Amerikaanse en Europese zusterverenigingen aan te halen.
  2. Zij behartigt de belangen van de vakken Muziektheorie en Muziekanalyse aan de Nederlandse en Vlaamse conservatoria en universiteiten, en bezint zich op regelmatige basis over structurele en pedagogische aspecten ervan.
  3. Zij streeft ernaar de contacten te optimaliseren met vertegenwoordigers van andere vakgebieden, zoals musicologen, componisten en uitvoerende musici.